TOČJ 2019: Kublajchán

Tábor proběhne od 27. 7. do 10. 8. 2018 tradičně na tábořišti Dračice u Suchdola nad Lužnicí. Vše potřebné včetně módního okénka nalezne v Butelýnu, zde alespoň vykreslení doby, v níž se náš letošní tábor bude odehrávat.:


Mongolská říše vznikla v roce 1206, kdy se Temudžinovi podařilo sjednotit mongolské kmeny a na velkém sněmu byl prohlášen za Čingischána, vládce všech Mongolů. Čingischán dosadil do vysokých pozic své spojence, ačkoli často pocházeli z nízko postavených klanů. Zavedl svobodu vyznání a podporoval obchod a vzdělanost. Také vydal nový zákoník zvaný Velká Jasa, který pokrýval řadu aspektů běžného života; zakazoval např. prodej žen, krádež, boj mezi Mongoly či lov zvěře v období rozmnožování. Čingischán také reorganizoval armádu a započal dobyvačné výpravy. Během několika let rozšířil své území o západní Čínu a Střední Asii, a když v roce 1227 zemřel, Mongolská říše se rozkládala od Tichého oceánu až ke Kaspickému moři.

Čingischánovým následníkem byl jeho třetí syn Ogedej, který šel v otcových stopách. Za jeho vlády Mongolové na východě rozdrtili dynastii Ťin a stát Východní Sia v severní Číně; na západě porazili posledního šáha Chórezmské říše a menší království v Persii přijala mongolskou svrchovanost bez boje. Výpravy do Indie a Koreje skončily neúspěchem, a prozatím se Mongolové stáhli i z tažení proti dynastii Sung v jižní Číně. Později dobyli prakticky celou Kyjevskou Rus a vpadli až do Maďarska a Polska. Střední Evropa byla zachráněna, když se invazní armáda v čele s Bátúem v roce 1241 dozvěděla o smrti Ogedeje -- podle tradice se všichni mongolští princové museli zúčastnit churalu, aby zvolili nového Velkého chána.

Dočasně vládla TOregene, vdova po Ogedejovi. Všemožnými způsoby se jí podařilo získat podporu většiny mongolské šlechty pro zvolení jejího syna Gujuka, ale Bátú se odmítl dostavit na chural (omluvil se ze zdravotních důvodů), čímž volbu několik let úspěšně blokoval. Nakonec za sebe poslal zástupce a Gujuk byl díky stálé podpoře zajištěné jeho matkou a díky svým dřívějším vojenským úspěchům v Mandžusku a Evropě zvolen, přestože již tou dobou byl nemocný a věnoval se především alkoholu.


O dva roky později Gujuk vytáhl s armádou z Karakorumu na západ. Možná si chtěl jen odpočinout na svém osobním území, možná dobýt Blízký východ... Bátú, kterého varovala Sorchachtani-beki (vdova po Tolujovi a matka Kublaje), se ovšem – ne úplně bezdůvodně – domníval, že ho Gujuk chce napadnout, a vytáhl mu naproti. Než se však jejich armády potkaly, Gujuk buď se svou nemocí nezvládl cestu, nebo byl možná otráven, v každém případě ale zemřel.

Bátú svolal chural na svém území, což posloužilo jako záminka potomkům Ogedeje a Čagataje, aby na něj odmítli přijet. Bátú odmítl nabídku stát se velkým chánem a místo sebe nominoval MOngkeho. Ten Ogedejovce a Čagatajovce opakovně zval na další chural, tentokrát již na správném místě, v srdci Mongolska, ale ti se pokaždé znovu odmítli dostavit a trvali na tom, že dalším velkým chánem se může stát jen potomek Ogedeje. Nakonec se však Sorchachtani-beki podařilo shromáždění zorganizovat a to potvrdilo MOngkeho jako velkého chána. Gujukův syn Širemun odmítl volbu uznat a potají vytáhl s armádou na jeho mobilní císařský palác. MOngke se však o spiknutí dozvěděl a po následném vyšetřování byla řada významných Mongolů odsouzena k smrti nebo k exilu a majetky Ogedejovců a Čagatajovců byly z velké části konfiskovány; výsledkem bylo velké upevnění moci potomků Toluje.

Po stabilizování vnitřní situace se MOngke opět zaměřil na záležitosti vně říše, když schválil nová tažení do jižní Číny proti dynastii Sung a tažení na Blízký východ. Kublaj si mezitím vesele (nebo možná ne tak úplně vesele) správcuje svou provincii v severní Číně.


Honza Mašek, Jirka Kozlík, Majda a Kačka Rysovy (s pomocí všemožných internetů)


Kdy, čím, kudy a s čím na tábor?

35. tábor OČJ se koná od soboty 27. 7. do soboty 10. 8. 2019 na tábořišti Dračice u Suchdola nad Lužnicí. Cena tábora zůstává stejná jako v předešlých letech: 1900 Kč, způsob platby je týž jako při placení příspěvků. Číslo konta najdete na poslední straně Butelýnu. Akci přiveď kamaráda samozřejmě nerušíme. Chcete-li s sebou vzít někoho ze svých přátel, dveře jsou otevřené. (Neberte to doslova, dveře na táboře samozřejmě nebudou.) Ubytováni budeme jako každý rok ve stanech s podsadou, hygienické choutky (např. ty na teplou sprchu) si lze splnit v blízkém kempu a hlady také trpět nebudeme.

Přihlášku prosím co nejrychleji pošlete na adresu Petr Štěpánek, Slepá 548, 253 01 Chýně. U osob starších 18 let nám stačí potvrdit účast elektronicky na stepanek@vse.cz, nebo jiri.kozlik[a]seznam.cz., od ostatních bychom rádi měli písemnou přihlášku s podpisem rodičů (ovšem potvrdit svou účast elektronicky můžete pro jistotu také). Pokud nemůžete přijet na celý tábor, nevadí, ale napište nám, od kdy do kdy na táboře budete.

Pro ty, co pojedou na tábor poprvé

...máme tři (vlastně čtyři) zásadní informace:

1. Určitě přijeďte, moc se na vás těšíme.
1b. Pokud váháte, přečtěte si Nováčkův průvodce táborem (dostupný přes odkaz, v Butelýnu 2019-2 na 4. straně)
2. Ke svým starým kamarádům z finále a k těm novým, kteří byli na finále jindy než vy, se dostanete takto: Přijedete-li vlakem, z nástupiště půjdete asi 200 m podél kolejí ve směru na Veselí k závorám, kde zahnete doprava přes přejezd. Půjdete dále po silnici přes most nad Lužnicí, ven ze Suchdola. Asi po 500 m je vlevo les a za ním velký bílý dům, vpravo pískovna. Na křižovatce u kempu (rovně je silnice do Klikova, doprava na Tušť) zahnete doleva a po polní cestě dojdete přímo do tábora. Nenechte se znervóznit tím, že tábořiště není ze silnice vidět. Pokud si nejste jistí, že trefíte, a chcete navíc ušetřit, doporučujeme domluvit si s společnou cestu s někým zkušenějším. Přijedete-li v jiný den než v sobotu, dejte vědět předem. Pokud pojedete autem od Třeboně, zahněte na první křižovatce za cedulí Suchdol n. L. doleva. Na křižovatce je rohový dům hospody U Jezárku. Přejedete železniční trať a dále platí výše uvedené.
3. Pokud se chcete na cokoli zeptat, pište Jirkovi (jiri.kozlik[a]seznam.cz.) či na stránky KOČJ www.kocj.cz do sekce "vzkazy".

Poštovní adresa: Tábor OČJ, poste restante Suchdol nad Lužnicí, 378 06.

Co s sebou:

 • oblečení od plavek až po svetr (opravdu!!!)
 • dobový oděv (srov. módní okénko)
 • karimatku, teplý spacák (ev. i deku)
 • píšťalku (opravdu pískající, ne takové to cosi vydávající zvuk rdoušeného nezletilce)
 • reflexní prvky a baterku (opravdu svítící, ne takové to cosi připomínající bludičku v posledním tažení!!!) (nutné, elektřina není a nebude!!!)
 • ešus, hrnek, lžíci, lžičku
 • pláštěnku
 • pevné boty (i na delší pochod!!!)
 • mycí potřeby (dle potřeby)
 • repelent
 • nůžky, psací potřeby
 • 1 velkou PET láhev
 • příruční zavazadlo - nejlépe malý batoh
 • hudební nástroj (nejlépe ten, na který dovedete hrát)
 • mobilní telefon si vzít můžete, za úplatu ho lze nechat v kempu dobít
 • tlusté noviny
 • nezletilí - rodiči podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, ne starší 3 dnů!!!
 • Oproti předchozím rokům nově též molitanovou houbu (o velikosti houby na tabuli) a magnet

Více informací v Butelýnu 2019-2.

Tábory obecně

Tábory OČJ (TOČJ) se konají každoročně, termín se ustálil na třetím turnusu, tj. přibližně prvních čtrnáct dní v srpnu. Každému táboru dominuje celotáborová hra motivovaná nějakým historickým obdobím. Součástí této hry jsou nejen repliky dobového oblečení, ale též dobový jazyk či písmo, hudba, tance apod. Tábor je v současné době stanový a již několik let se koná v krásném místě na břehu říčky Dračice nedaleko Suchdola nad Lužnicí. Podmínky táborového života jsou mírně zálesácké - v táboře není elektřina ani tekoucí voda (krom té říční). Výhodou naopak je vždy dostatek lékařů a vyškolených potravinářů z řad členů Klubu a několik (vesměs pojízdných) automobilů sloužících k zásobování a dovážení pitné vody. Zálesácká není ani strava - jí se hodně a je dobrá. Konkrétní podrobnosti o jednotlivých táborech přináší (včetně fotografií) klubový časopis Butelýn.

Přehled TOČJ uplynulých let

 • 1982 - Řecko
 • 1983 - Lancknechti
 • 1984 - Egypt
 • 1985 - František Josef I.
 • 1986 - Bagdád
 • 1987 - Starý Řím
 • 1988 - Rudolf II.
 • 1989 - Mayové
 • 1990 - Indie
 • 1991 - Karel IV.
 • 1992 - Krym
 • 1996 - Noe
 • 1997 - Čína
 • 1998 - Řecko
 • 1999 - Ludvík XIV.
 • 2000 - Vikingové
 • 2001 - Španělsko
 • 2002 - Jubilejní výstava - Praha 1891
 • 2003 - Inkové
 • 2004 - Alžbětinská Anglie
 • 2005 - Afrika
 • 2006 - Japonsko
 • 2007 - Ruské legie
 • 2008 - Leonardo da Vinci
 • 2009 - Minnesängři
 • 2010 - Průmyslová revoluce
 • 2011 - Maorové
 • 2012 - Boleslavové
 • 2013 - Persie
 • 2014 - Stavba transkontinentální železnice v Americe
 • 2015 - Magalhãesova plavba
 • 2016 - Úpadek římské republiky
 • 2017 - Impresionisté
 • 2018 - Skotsko