Klub OČJ vznikl v roce 1981 jako jedna z mála organizací té doby skutečně "zdola": asi čtyřicítka tehdejších finalistů Olympiády v českém jazyce se během čtrnáctidenního pobytu v Novém Městě nad Metují - zejména zásluhou předsedy poroty Karla Olivy - tak sžila, že hledala způsob, který by umožnil stýkat se i nadále. Vstříc jim vyšla organizační vedoucí národního kola Zora Světlíková, která jim nabídla, že pro ně při Ústředním domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka zřídí zájmový kroužek, který bude fungovat na korespondenčním principu. Stalo se. Pod vedením Karla Olivy a Petra Nejedlého Klub v této podobě existoval až do roku 1994 (po organizační proměně Ústředního domu dětí a mládeže pod hlavičkou Domu dětí a mládeže pro Prahu 2).