Klub Olympiády v českém jazyce je občanské sdružení se sídlem v Praze, které soustřeďuje zájemce o český jazyk z řad žáků vyšších ročníků základní školy, středoškoláků a vysokoškoláků. Podmínky členství v Klubu OČJ jsou velmi volné, členství je omezeno pouze věkem, a to pouze při vstupu do Klubu, protože nekončí dosažením nějaké věkové hranice a může být doslova doživotní. Členství v Klubu není omezeno ani místem bydliště a členem se může stát prakticky kdokoli. Klub nemá vlastní klubovnu. V zásadě ji totiž nepotřebuje.

Klub OČJ nechce konkurovat podstatně profesionálnějším sdružením typu Jazykovědného sdružení nebo Kruhu přátel českého jazyka. Český jazyk není pro Klub tématem, nýbrž jenom prostředkem. Prostředkem k inteligentní, nápadité, vtipné komunikaci. Náplň této komunikaci dávají pravidelné akce Klubu.